vrch 11

Zemiaky sa dnes pestujú na celom svete. Ale nie každej odrode sa darí všade rovnako. Jednotlivá odroda je vždy vyšľachtená pre špecifiká tej - danej  oblasti. Nemožno sa domnievať, že odroda prispôsobená klíme horských oblastí, bude rovnako výnosná aj v južnejších oblastiach. To isté platí aj pri odolnosti voči škodcom a chorobám. Preto je centrálnym úsilím šľachtiteľov vyhovieť tejto rozmanitosti a priniesť na trh chutné a výnosné odrody zemiakov pre odlišné klimatické pásma s odolnosťou voči chorobám a škodcom tej - ktorej oblasti. Cieľom tohto snaženia je  priblíženie sa k vízií trvalo udržateľnej ekologickej  výroby,  vyžadujúcej si minimálne až takmer žiadne nasadenie umelých hnojív a pesticídov.

Čomu sa v odbornom žargóne hovorí manažment kvality je v praxi  veľmi pracný a nákladný proces. Ale to, že sa táto snaha vypláca zistí človek už pri prvej ochutnávke kvalitnej produkcie. Ak majú zemiaky chutiť, musí ísť o prvotriednu kvalitu. Tento „proces“ začína v šľachtiteľských ústavoch a u pestovateľov, ktorí sa zaväzujú k dodržiavaniu prísnych postupov a metód, rovnako ako aj k ich pravidelnej dokumentácií.  Mimo to, jednotlivé vzorky sú pravidelne zasielané  na skúšky do výskumných ústavov, kde sú dôkladne preverené voči výskytu chorôb. Nielen šľachtiteľské ústavy a pestovatelia ale aj baličky, logistické firmy a my dodávatelia podliehame prísnej certifikácii.   Zárukou toho je, že Vy ako zákazník bez problémov môžete zistiť, kto Vaše zemiaky vyšľachtil, vypestoval a distribuoval k priamo k Vám.

Naša firma pôsobí na česko-slovenskom trhu od roku 1992.  Zaoberáme sa predajom širokého sortimentu kvalitnej certifikovanej zemiakovej sadby od výrobcov zo Slovenska, Česka, Holandska, Nemecka a Rakúska ako aj ich doručením. Našim cieľom je zabezpečiť pre Vás pestovateľov kvalitné sadivo ako prvotný predpoklad pre  splnenie náročných požiadaviek na  kvalitný konzum a spracovateľské výrobky.

Snažíme sa  pokryť  všetky požiadavky zákazníka od  poskytnutia informácie o najdôležitejších hospodárskych a technologických  vlastnostiach odrôd zemiakov, cez  odborné poradenstvo ohľadom zemiakového sadiva pre daný typ pôdy,  vhodnosti prípravkov na ochranu zemiakov  až po dopravu k Vám domov.  Krátky popis, ktorý nájdete pri jednotlivých odrodách  zdôrazňuje špecifikum každej odrody a tabuľková časť  umožňuje pestovateľom a spracovateľom jej úspešný výber.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

 

Veľa radosti a úspechov pri sadení  Vám praje

tím sadbovezemiakv.sk