vrch 9

Táto odroda patrí k najstarším odrodám pestovaných v Ćechách i na Slovensku. Je to poloskorá konzumná odroda, varného typu A. Varené hľuzy sú pevné, lojovité. Odroda je špeciálne vhodná pre prípravu šalátov. Počiatočný rast vňate je rýchlejší, nárast hľúz je stredne rýchly. Počet hľúz pod trsom je vyšší.
Odroda je vysoko odolná proti chrastavitosti obyčajnej, mechanickému poškodeniu a rezistentná rakovine zemiaka rase D1.