vrch 10

Červená odroda Masai je novinkou medzi poloskorými odrodami zemiakov. Je to pevný varný typ AB. Masai je nová vysoko výnosná odroda s  pomerne veľkými červenými, oválnymi hľúzami. Masai sa vyznačuje relatívne skorým nasadením hľúz a dlhým obdobím pokoja pri skladovaní.

Hľúzy sú pomerne veľké oválne, s jemnou červenou šupkou, s plytkými očkami a sýto žltou dužinou. Kvitne na červenofialovú farbu. Výnos tržných hľúz je vysoký a stabilný.

Masai má excelentné chuťové vlastnosti a relatívne široké využitie okrem šalátov a príloh je vhodný aj na domácu výrobu hranolkov.  Po uvarení má iba minimálny sklon k tmavnutiu.

Odroda Masai je veľmi dobre odolná voči háďatku Ro1,Ro5, veľmi dobre odolná voči plesni na hľúzach a na listoch, výsoko odolná voči chrastavitosti, odolná voči Y-vírusom a stredne odolná pri mechanickom odieraní a poškodení.

Doba dormancie je vysoká, Masai patrí medzi odrody, ktoré majú dlhé obdobie kľúdu počas skladovania. Je možné ho skladovať po dobu 6 mesiacov.Odroda Simonetta je poloskorá odroda. Varný typ A- B. K hlavným prednostiam odrody Simonetta patrí výborná konzumná kvalita a chuť, krásna žltá dužina, veľmi dobrá skladovateľnosť a vysoký výnos.

Simonetta má veľmi vzhľadné hľúzy, šupka je na povrchu jemná, žltá s plytkými očkami, dužina vo vnutri je sýtožltá. Výnos je vysoký s vysokým podiel atraktívnych, uniformných tržných hľúz. 
Odroda Simonetta vyniká excelentnými chuťovými vlastnosťami. Ztmavnutie po uvarení je minimálne. Je vhodná na priamy konzum ale aj ďalší predaj.

Odroda je veľmi dobre odolná proti rakovine zemiakovej. Doporučuje sa preventívny postrek proti plesni zemiakovej. Pri zbere sa snažíme vyhnúť mechanickému poškodeniu, odroda je citlivejšia na odieranie. Odroda nie je vhodná do piesčitých pôd s chrastavitosťou.

Nie je citlivá na metribuzín v pre - emergentnej fáze. V postemergentnej fáze môže byť mierne citlivá na metribuzín.

Doba dormancie je dlhá (6mesiacov a viac) je možné ju uskladniť až do jari.

Odroda Danina patrí k novším poloskorým odrodám na trhu. Varný typ B. K jej prednostiam patrí stabilný vysoký výnos pekných vyrovnaných hľúz, veľmi dobrá odolnosť voči chorobám a dlhá doba uskladniteľnosti (viac ako 8 mesiacov).

Hľúzy sú veľkostne vyrovnané, guľaté s jemnou šupkou, plytkými očkami a žltou dužinou. Vývoj hľúz je na začiatku pomalší,v neskoršiom štádiu je už dynamický. Konzumná kvalita hľúz je veľmi dobrá. Danica je odroda s veľmi univerzálnym použitím a veľmi dobrými chuťovými vlastnostami,  jej chuť vynikne najmä pri pečení alebo príprave príloh.

Odroda Danina je veľmi dobre odolná voči rakovine zemiakov, háďatku zemiakovému, chrastavitosti, odieraniu a mechanickému poškodeniu. Doporučuje sa preventívny fungicídny postrek proti plesni zemiakovej. Nie je citlivá na herbicídy, metribuzín.
Doba kľudu, dormancie je dlhá, odordu Danina možno skladovať až do leta.

Odroda Herbstgold je poloskorá odroda zemiakov, varný typ AB. Patrí medzi veľmi obľúbené, stabilné odrody od rakúskeho množiteľa. Herbstgold veľmi dobre znáša sucho, dosahuje spoľahlivé výnosy aj v suchších oblastiach bez závlahy alebo počas teplých rokov.  

Odroda má vzhľadné guľato - oválne hľúzy s veľmi jemnou šupkou a žltou dužinou. Hľúzy sú veľkostne vyrovnané, stredne veľké až veľké. Počet tržných hľuz je stredný až vysoký.

Odroda Herbstgold je rezistentná voči rakovine zemiakovej, proti háďatku zemiakovému Ro1, Ro4. Odporúčame preventívný postrek proti plesni zemiakovej. 

Odroda je dobré skladovateľná pri optimálnych skladovacích podmienkach.

Odroda Babylon patrí k novým odrodám poloskorých zemiakov. Je varný typ B, BC.  Babylon vznikla nie štandardným šlachtiacim procesom ale ako náhodne objavená mutácia odrody Agria. Táto mutácia bola natoľko zaujímavá a unikátna, že si zaslúžila vlastné meno a ochrannú známku.
Odroda sa vyznačuje excelentnou kvalitou na spracovanie. Hľúzy sú  vyrovnané, dlhooválne so žltou šupkou s jemnými očkami a krásnou sýtožltou dužinou. Kvitne na bielu farbu. Chuťovou kvalitou je odroda Babylon porovnateľná s odrodou Agria. Jej chuťové vlastnosti vyniknú najmä pri spracovaní na hranolky, pri pečení ale aj ako prílohový zemiak. Po uvarení je minimálne citlivá na tmavnutie.

Odroda Babylon je nenáročná na pestovanie.  Je ideálnou odrodou na veľkopestovanie. Je veľmi dobre odolná vírusovým ochoreniam a pomerne odolná aj plesni na hľúzach.

Odroda Babylon má dlhú dobu dormancie, je dobre dlhodobo uskladniteľná.