vrch 3

Tosca zemiakyOdroda Tosca je stredne skorá až stredne neskorá odroda zemiakov. Oválne hľúzy sú veľkostne vyrovnané, stredne veľké až veľké, farba dužiny je žltá, šupka je žltá. Odroda Tosca je odolná proti háďatku zemiakovéme Ro1, Ro4, je tiež odolná Y-vírusom, plesni zemiakovej a chrastavistosti. Odroda Tosca je vynikajúcej chuti, dobre skladovateľná až do novej úrody zemiakov.
Vyznačuje sa nízkou náročnosťou na pôdu a hnojenie dusíkom.

PatriciePatricie je středně raná konzumní odrůda,  nerozvaří se. Hlízy jsou oválné vzhledné, vyrovnané, očka mělká, slupka žlutá, dužnina světlo žlutá. Je odolná vůči Nemotode Ro1, 4 a  rakovine Pathotyp 1. Třeba vyzdvihnout její výraznou odolnost vůči stříbřitosti, strupovitosti Y NTN, Phytophore, Rhizoctonii, hnědé a černé skvrnitosti. Patrície může po uvaření maličko ztmavnout. Je to vysoce výnosná odrůda. Varný typ - převážně pevný B. Výborně se skladuje.

mandelinka bramborovaMandelinka bramborová patří k nejvýznamnějším žravým škůdcům bramboru. Do Evropy byla zavlečena počátkem 20. století ze severní Ameriky. Její největší výskyt je zaznamenán v teplých jižnějších oblastech, zaměřených na pěstování raných bramborových odrůd, kde může přetrvat až dvě generace. Avšak s postupným klimatickým oteplováním roste její výskyt i v tradičních bramborových oblastech.
Dospělý brouk, který je oválného tvaru přezimuje v půdě v hloubce 10-40 cm. Čím je počasí proměnlivější a čím je v závěru vegetace méně potravy, tím méně přezimujících brouků prožívá. Na jaře, po přehřátí půdy obvykle v 2.polovině května vylézají ze země a vyhledávají potravu. K oplodnění dochází jako na podzim, tak i na jaře. Samičky kladou na spodní stranu listů brambor žlutooranžové vajíčka v počtu asi 30-35 kusů. Průměrná plodnost samičky je přitom 500 vajíček, přičemž larvy se vylíhnou během 10 dní. Mandelinka při silném napadení způsobuje ohlodání stonků od listů, čímž výrazně snižuje výnos brambor.

 Proti mandelince bramborové se můžeme chránit následovně:
Agrotechnické opatření: tedy dodržovat osevní postupy a střídat plodiny v rámci osevního postupu a nepěstovat brambory po sobě, dříve, než po 4 letech. Pěstování brambor v častějším sledu zvyšuje nebezpečí vyššího výskytu tohoto škůdce, jakož i výše škody na úrodě.
Mechanické opatření:Uplatnitelné především na malých plochách. Spočívají v ručním sběru jarních brouků  a jejích mechanické likvidaci zároveň s larvami a s vajíčky. 
Biologické opatření proti škůdcům využívá přirozených nepřátel jako ptactvo, ploštice, slunéčka, pavouci,  některé druhy hub a bakterií. Redukce mandelinek těmito živočichy je však poměrně malá. Pro aktivní uplatnění biochemické ochrany jsou použity zejména mikroorganismy - obzvlášť entomofágna houba Perillus bioculatus, která intenzivně ničí vajíčka a larvy mandelinek.
Chemické opatření probíhají pomocí ochrany účinnými insekticidy. Je velmi důležité dbát na pravidla bezpečné aplikace. Pro ochranu člověka, ostatních živočichů a životního prostředí je nutné používat pouze registrované insekticidy v povolených dávkách. Mandelinka bramborová se vyznačuje vysokou flexibilitou, rychlou adaptací na chemické látky a rychle dochází k selekci rezistentních jedinců vůči nim. A stejně tak dokáže být rezistentní vůči dvěma a více skupinám účinných látek. Proto je důležité přípravky střídat z důvodu možného vzniku rezistence.
 
Při použití insekticidů je nutné dbát na následující zásady:

- Dodržovat registrovanou dávku a koncentraci přípravku
- Dodržovat minimální ochrannou dobu mezi posledním ošetřením a sklizní brambor
- Ošetřování bramborového porostu neprovádět během vysokých teplot (nad 25stupňov), aplikace přípravků upřednostňovat ráno nebo v pozdějších odpoledních hodinách. Při vysokých teplotách se snižuje účinnost některých insekticidů.
- Pro zabránění vývoje rezistentních populací střídat insekticidy
- Často krát stačí, pokud očistíme pouze ohniska výskytu mandelinky bramborové nebo okraje pole, kde se škůdce vyskytuje nejvíce.