vrch 11

Zemiaky CarreraCarrera je vysokoúrodná veľmi skorá odroda zemiakov. Je varný typ AB. Vyznačuje sa veľkými ovalnými hľúzami so žltou šupkou a žltou farbou dužiny. Počet hľúz pod trsom je nižší 8-9.

Sadivo je potrebné sadiť o 3-4 cm hlbšie ako zvyčajne, pretože Carrera zakladá hľuzy pomerne plytko v pôde. Odroda je pomerne citlivá na Sencor, po vzídení prípravok aplikujte v nižších dávkach do výšky zemiakov max. 10 cm. Pre dobrý vývoj vňate potrebuje vyššiu dávku dusíka aplikovanú pred výsadbou.

Preventívne aplikujte prípravky proti alternárii (Signum) a proti plesni zemiakovej. Dbajte na pravidelný prísun vody, aby sa predišlo nepravidelnému tvaru hľúz. Carrera je odolná proti háďatku zemiakovému Ro1,2/3,4 a rakovinovci zemiakovému patotypu 1. Na pleseň na hľuzách a chrastavitosť obyčajnú je slabo náchylná.

Pre skladovanie dlhšie ako 3 mesiace je potrebné použiť klimatizované sklady.