vrch 9

Zemiak alebo Solanum Tuberosum, je štvrtá najvýznamnejšia plodina hneď po ryži, pšenici a kukurici. Inkovia v Peru boli prvý národ, ktorý začal s kultiváciou tejto plodiny už okolo roku 8000 p.n.l.

Keď v roku 1536 španielskí dobyvatelia dobyli Peru a hľadali zlato, objavili tento pokrm a do kroniky zaznamenali, že sa varia podobne ako gaštany ale chutia inakšie. Pred koncom 16 storočia rodiny baskitských námorníkov začali s pestovaním tejto plodiny na severnom pobreží Španielska. Sir Walter Raleigh priniesol túto plodinu do Írska v roku 1589 a začal ju pestovať v blízkosti Corku. Od toho momentu trvalo priližne 4 desaťročia, kým sa začali zemiaky šíriť aj do zvyšku Európy.

Čítať ďalej...


Zdravý životný štýl a s ním spojené stravovacie návyky nás vedú k prehodnoteniu pôvodnych základných surovín. Je zaujímavé sledovať ako sa tento trend premieta aj do jednej z najzákladnejších potravín na svete - zemiakov. S nižšou konzumáciou mäsa, ľudia hľadajú alternatívu v zelenine a tak prirodzene rastie dopyt aj po jej najrôznejších variáciach a odrodách.

Čítať ďalej...

Pri zostavení prehľadu zemiakov v sezóne 2018 sme zohľadnili nasledovné ukazovatele:

- úrodnosť
- kvalita hľúz 
- tvar
- skladovateľnosť
- prispôsobenie sa klimatickým podmienkam 
- odolnosť voči chorobám
- náročnosť na pôdu
- náchylnosť voči mechanickému poškodeniu
Najlepšie výsledky v sezóne 2018 v jednotlivých skupinách 
Veľmi Skoré Zemiaky Skoré Zemiaky Poloskoré Zemiaky Neskoré Zemiaky
1. Impala 1. Marabel 1. Agria 1. Jelly
2. Volumia 2. Sunita 2. Bernina 2.  Red Fantasy
3. Flavia 3. Adela 3. Red Lady 3. Salinero
4. Anushka 4. Julinka 4. Lilly 4. Tosca
 5. Monika 5. Bohemia  5. Santera  

Podrobnejší prehľad vyhodnotenia niektorých kritérií ako skorosť, znášanlivosť sucha, veľkosť hľúz, chuťove vlastnosti v skupine  veľmi skoré zemiaky.

Prehľad vyhodnotenia v jednotlivých kategóriach v skupine veľmi skoré odrody
Skorosť Znášanlivosť sucha Veľkosť hľúz Chuťové vlastnosti
1. Adora 1. Volumia 1. Volumia  1. Anuschka
2. Riviéra 2. Impala 2. Suzan 2. Volumia
3. Volumia 3. Colette 3  Carrera 3. Impala
4. Magda   4. Colette 4. Avanti

Podrobnejší prehľad vyhodnotenia niektorých kritérií ako znášanlivosť sucha, úrodnosť, chuťové vlastnosti v skupine skoré zemiaky.

Prehľad vyhodnotenia v jednotlivých  kategóriach v skupine  skoré zemiaky
Úrodnosť  Znášanlivosť sucha   Chuťové vlastnosti
1. Elfe 1. Sunita 1.Belana
2. Marabel 2. Barbora 2. Queen Anna
3. Sunita 3. Adela 3. Marabel
4.Bohemia 4. Alica 4. Julinka


Podrobnejší prehľad vyhodnotenia niektorých kritérií ako úrodnosť, znášanlivosť sucha, chuťové vlastnosti v skupine poloskoré zemiaky

Prehľad vyhodnotenia v jednotlivých  kategóriach v skupine  poloskoré zemiaky
Úrodnosť  Znášanlivosť sucha   Chuťové vlastnosti
1. Concordia 1. Concordia 1. Antónia
2. Esme 2. Sante 2. Bernina
3. Annalena 3.Finesa 3. Finessa
4. Lilly 4. Lilly/ Agria 4. Agria

Uskladnenie zemiakov ako posledná fáza pred samotným konzumom je nezanedbateľnou súčasťou pestovania zemiakov. Jedným  z hlavných faktorov úspešného skladovania je výber vhodnej pivnice. Optimálne podmienky možno rozdeliť podľa nárokov na skladovacie teploty do troch skupín: zemiaky citlivé na nízke teploty sa uskladňujú pri +5 až +7 °C, málo citlivé pri +3 až +4°C a ostatné pri +4 až +5°C. Optimálna vlhkosť vzduchu na uskladnenie zemiakov je 85 až 90%. Je potrebné dostatočné vetranie, najmenej 10 m3 za 1 h na 1 t zemiakov.

Jedným zo zaujimavých a priestorovo nenáročných riešení je podzemný sklad.
Čítať ďalej...