vrch 9


Zdravý životný štýl a s ním spojené stravovacie návyky nás vedú k prehodnoteniu pôvodnych základných surovín. Je zaujímavé sledovať ako sa tento trend premieta aj do jednej z najzákladnejších potravín na svete - zemiakov. S nižšou konzumáciou mäsa, ľudia hľadajú alternatívu v zelenine a tak prirodzene rastie dopyt aj po jej najrôznejších variáciach a odrodách.

Čítať ďalej...

AGROTECHNIKA SADBY ZEMIAKOV

1. Jesenná príprava pôdy
 - výber plochy na výsadbu zemiakov, aby bolo dodržané striedanie plodín
 - rozhodenie maštalného hnoja 50 - 70 kg / 10 m2
 
( prípadne použijeme umelé hnojivo superfosfát 0,5 kg / 10 m2 , draselnú soľ 0,15 - 0,22 kg / m2)
 - vápnenie robíme na kyslých pôdach zásadne na jeseň.
2. Jarná príprava pôdy
 - do pripravených riadkov rozhodíme NPK 12-18-6 v dávke 0,30 - 0,35 kg / 10 m2
 
- asi 10 - 14 dní po výsadbe rozhodíme liadok amonný 27% v dávke 0,25 kg / 10 m2
3. Ošetrenie zemiakov
 
- pred kvitnutím môžeme prihnojovať listy rastlín herbavitalom v dávke 0,02 l / 100 m2
 - toto ošetrenie môžeme vykonať spolu s postrekom proti plesni zemiakovej.