vrch 10

Pleseň zemiakov spôsobená  pôvodcom Phytophora infestans de Bary je najzávažnejšiou chorobou tejto plodiny. V našich podmienkach nie je pestovanie tejto plodiny bez intenzívnej ochrany možné. O efektívnosti ochrany rozhoduje predovšetkým zladenie agrotechnických opatrení, aplikácie fungicidov, ukončenie vegetácie a prispôsobenie náchylnosti odrody konkrétnym podmienkam vo vegetácii.
Čítať ďalej...

Vločkovitosť je bežne sa vyskytujúca choroba prejavujúca sa počtom príznakov, ktoré nemajú nápadný charakter a preto často unikajú pozornosti. Pôvodcom choroby je polyfágny patogén Rhizoctonia solani. Vločkovitosť však významne znižuje výnos, podstatne zhoršuje výťažnosť a kvalitu konzumných a sadbových hľúz. Do značnej miery sa jedná o dispozičnú chorobu, kedy k najväčším škodám dochádza pri zanedbaní agrotechniky, použití nekvalitnej a nepripravenej sadby a pri pestovaní na nevhodných plochách.
Čítať ďalej...

VEĽMI SKORÉ ODRODY:

Veľmi dobrá znášanlivosť : Accent, Adora, Bellarosa, Berber,Carrera, Finka, Flavia, Gloria, Cherie, Impala, Junior, Magda, Premiére, Presto, Red Scarlett, Riviera, Rosara, Tresor, Velox, Vere, Vivaldi

Možná prechodná fytotoxicita: Agata, Colette, Everest, Fresco, Karapot,

Veľmi citlivé, aplikácia sa neodporúča: Arielle, Inova, Kokete, Lady Christl, Minerva
Čítať ďalej...

Príznaky: prejavuje sa mäknutím a černaním pletiva listov, ich vädnutím, zvlášť po zvýšení teploty. Namrznuté porasty sa zle a nevyrovnane vyvíjajú, poskytujú oneskorenú úrodu. Na rastlinách sú častopríznaky mozaiky, niekedy i zvrásnenia listov.

Príčiny: Nízke teploty i krátkodobo poklesávajúce pod 0°C.

Ochrana:Pestovanie pod netkanou textíliou a včasná ranná závlaha postrekom.

PVYY-viróza znižuje výnos až o 70%. Trsy napadnuté touto chorobou poskytujú vo väčšine prípadov menší počet hľúz. Príznaky sa líšia podľa pestovanej odrody a podľa kmeňa vírusu, ktorý rastlinu zemiaka napadol. Príznaky sa prejavujú od veľmi slabých symptónov ľahkej mozaiky až po silné symptómi prejavujúce sa výraznou mozaikou, skučeravením listov a nekrózou. Príznakmi ťažkého napadnutia je potlačený rast, nižšie nasadenie stoniek, listy žltnú, často sa olamujú a opadávajú. Celá rastlina postupne odumiera a zosušuje sa. Primárne príznaky sú závislé od odrody a doby infekcie. Ak došlo k infekcií skoro, tak sa u niektorých odrôd koncom júla, augusta objavujú na rube listu drobné, väčšinou menej výrazné čiarky. často sú tieto doprevádzané miernou mozaikou, alebo nepatrným zvrásnením listu. U mnohých odrôd v prípade, že došlo k infekcii neskôr, nie sú primárne príznaky zreteľné.
Hostiteľskými rastlinami okrem zemiaka, môže byť rajčina, tabak a kopec burín.
Nakoľko sa jedná o neperzistentný vírus, j eochrana proti nemu účinná, v prípade, že je použitý razantný prípravok  s rýchlou účinnosťou. Základom ochrany je používanie certifikovanej sadby, ktorá zaručuje nízky výskyt infekčných zdrojov.