vrch 7


Použitie zdravej certifikovanej sadby znižuje riziko infekcie
  • Prvým krokom k vypestovaniu zdravej BIO produkcie je výber zdravého sadiva. Zdravá, nezávadná certifikovaná sadba je základom pre dobrý výnos, uskladnenie  a pre celkovú kvalitu produkcie. Certifikovaná sadba výrazne znižuje riziko infekcie hľúz.

 Výber vhodnej odrody s dobrou rezistenciou alebo skorším termínom zberu
  • Na trhu sa dnes nachádzajú odrody,ktoré boli vyšlachtené špeciálne pre účely BIO pestovania ( napríklad: JULE, LEA, ALOUETTE, MASAI). Jedná sa o odrody, ktoré sú veľmi dobre rezistentné voči chorobám ako napríklad pleseň zemiaková alebo vločkovitosť a nevyžadujú si zapojenie chemickej ochrany.
  • Ďalšiou možnosťou ako sa vyhnúť plesni zemiakovej je výber skorších odrôd, s rýchlejším vývojom hľúz, ktoré sú pripravené k zberu, v čase, kedy sa pleseň začína ešte len vyskytovať.
 

Predklíčenie zemiakovej sadby 
  • Predklíčením možno skrátiť dobu vegetácie o 10 až 14 dní, čím sa umožní skorší  termínzberu, ešte pred výskytom plesne zemiakovej. 

 Výsadba zemiakov s väčším odstupom cca. 40 cm
  • Sadením zemiakov s väčšími odstupmi docielime viac vzdušnosti v poraste. Lepšia cirkulácia vzduchu, zamedzí  v mokrom období zadržiavaniu vlhkosti v poraste a  riziku výskytu plesne zemiakovej.

 Používanie dobre skompostovaného maštalného hnoja
  • Uprednostnite použitie dobre skompostovaného hnoja pred čerstvým maštalným hnojom. Dobre kompostovaný hnoj je na rozdiel od čerstvého hnoja už zbavený patogénov, vďaka tepeľným procesom, ktoré prebehli v rámci kompostovacieho procesu. Kompostovaný hnoj obsahuje v porovnaní s čerstvým hnojom nižšie dávky dusíka. Predávkovanie dusíkom  pri príliš veľkých dávkach čerstvého hnoja spomaľuje proces dozrievania hľúz a môže spôsobiť popraskanie hľúz. Praskliny sa stávajú vstupnou bránou pre škodcov a druhotné patogény, ktoré prenikajú až do dužiny hľúz. Skompostovaný hnoj je výborným zdrojom  magnézia a draslíka.
 
Odstránenie porastu napadnutých nadzemných častí.
  • V prípade, že pleseň napadla porast, napadnuté nadzemné časti odstránime aby sme zabránili prenosu na hľúzy alebo zapojíme ochnranné prípravky na bio báze.

Pleseň zemiakov spôsobená  pôvodcom Phytophora infestans de Bary je najzávažnejšiou chorobou tejto plodiny. V našich podmienkach nie je pestovanie tejto plodiny bez intenzívnej ochrany možné. O efektívnosti ochrany rozhoduje predovšetkým zladenie agrotechnických opatrení, aplikácie fungicidov, ukončenie vegetácie a prispôsobenie náchylnosti odrody konkrétnym podmienkam vo vegetácii.
Čítať ďalej...

Vločkovitosť je bežne sa vyskytujúca choroba prejavujúca sa počtom príznakov, ktoré nemajú nápadný charakter a preto často unikajú pozornosti. Pôvodcom choroby je polyfágny patogén Rhizoctonia solani. Vločkovitosť však významne znižuje výnos, podstatne zhoršuje výťažnosť a kvalitu konzumných a sadbových hľúz. Do značnej miery sa jedná o dispozičnú chorobu, kedy k najväčším škodám dochádza pri zanedbaní agrotechniky, použití nekvalitnej a nepripravenej sadby a pri pestovaní na nevhodných plochách.
Čítať ďalej...

VEĽMI SKORÉ ODRODY:

Veľmi dobrá znášanlivosť : Accent, Adora, Bellarosa, Berber,Carrera, Finka, Flavia, Gloria, Cherie, Impala, Junior, Magda, Premiére, Presto, Red Scarlett, Riviera, Rosara, Tresor, Velox, Vere, Vivaldi

Možná prechodná fytotoxicita: Agata, Colette, Everest, Fresco, Karapot,

Veľmi citlivé, aplikácia sa neodporúča: Arielle, Inova, Kokete, Lady Christl, Minerva
Čítať ďalej...

Príznaky: prejavuje sa mäknutím a černaním pletiva listov, ich vädnutím, zvlášť po zvýšení teploty. Namrznuté porasty sa zle a nevyrovnane vyvíjajú, poskytujú oneskorenú úrodu. Na rastlinách sú častopríznaky mozaiky, niekedy i zvrásnenia listov.

Príčiny: Nízke teploty i krátkodobo poklesávajúce pod 0°C.

Ochrana:Pestovanie pod netkanou textíliou a včasná ranná závlaha postrekom.
Strana 1 z 3