Aktuálne prebiehajúce klimatické zmeny sa podpísali na tom, že posledné roky zažívame mimoriadne horúce a suché letá, atypické pre naše klimatické pásmo. Tieto zmeny majú okrem iného negatívny vplyv na kvalitu a výnos hľúz zemiakov. Rok 2022 ale aj predchádzajúce horúce roky 2018 a 2019 boli toho dokonalou ukážkou.
Aké sú konkrétne negatívne dopady horúčav na kvalitu hľúz?

Znížená Dormancia Hľúz
Vplyvom enormného prehriatia hľúz pod kopcom sa výrazne znížila dormancia hľúz, čo spôsobilo, že skoré odrody, začali klíčiť už niekoľko týždňov po termíne zberu.

Hnednutie Hľuz
Kvôli vysokým teplotám bolo ťažké udržať kopce najmä v piesčitých pôdach. Bočné steny kopcov často skolabovali a hľúzy boli len mierne pokryté zeminou. Takéto hľúzy boli obzvlášť ohrozené horúčavou a nezriedka sa u nich prejavilo hnednutie.
Zvýšená náchylnosť na mechanické poškodenie
Vďaka vysokým teplotám sa zvýšil obsah škrobu v hľúzach, čo malo za následok aj zvýšenú náchylnosť na poškodenie a tým aj sklon k zvýšenej čiernej škvrnitosti.
Osobitným problémom v tomto roku bolo objavenie sa trhlín na povrchu hľúz, ktoré pripomínali zatlačený necht. Na rozdiel od iných vonkajších poškodení je pri tomto type poškodenia potrebná len malá nárazová sila. Poškodenie je obmedzené na šupku hľúz a dužina zvyčajne nie je poškodená a teda nedochádza k sčerneniu

Druhotný rast, tvorba “snehuliakov”

Počas stresového obdobia, teda obdobia horúčav a nedostatku zrážok zemiaky zastavia svoj rast. Po prekonaní tohto obdobia zemiak naštartuje fázu druhotného rastu.

Zmena klímy postavila šľachtiteľov zemiakov pred novú výzvu, priniesť odrody rezistentné na sucho a nové choroby, podmienené zmenou klímy. Už teraz sa na trhu nachádzajú odrody, ktoré dosahujú veľmi dobré výsledky aj pri strese z tepla a sucha.

Medzi nimi sú napríklad odrody zemiakov:
Veľmi skoré: Belarosa
Skoré: Actrice, Princess
Poloskoré: Argana, Belmonda, Concordia, Herbstgold, Sante
Neskoré: Gaya