Určite ste aj Vy pri vyorávaní a zbere zemiakov narazili na zdeformované tak trochu “snehuliakové” tvary zemiakov. Tieto tvary zemiakov sú spôsobené teplotnými šokmi.
Príčinou je striedanie obdobia rastu a nerastu počas obdobia vegetácie. Počas stresového obdobia, napríklad obdobia horúčav a nedostatku zrážok zemiaky zastavia svoj rast. Po prekonaní tohto obdobia zemiak naštartuje fázu druhotného rastu. Ak sú hľuzy dobre vyvinuté a zrelé, odporúčame po stresujúcom období vňať pokosiť. Pokosením vňate sa zemiakom ukončí vegetácia a zabránite tak znehodnoteniu hľúz druhotným rastom.