vrch 1

PVYY-viróza znižuje výnos až o 70%. Trsy napadnuté touto chorobou poskytujú vo väčšine prípadov menší počet hľúz. Príznaky sa líšia podľa pestovanej odrody a podľa kmeňa vírusu, ktorý rastlinu zemiaka napadol. Príznaky sa prejavujú od veľmi slabých symptónov ľahkej mozaiky až po silné symptómi prejavujúce sa výraznou mozaikou, skučeravením listov a nekrózou. Príznakmi ťažkého napadnutia je potlačený rast, nižšie nasadenie stoniek, listy žltnú, často sa olamujú a opadávajú. Celá rastlina postupne odumiera a zosušuje sa. Primárne príznaky sú závislé od odrody a doby infekcie. Ak došlo k infekcií skoro, tak sa u niektorých odrôd koncom júla, augusta objavujú na rube listu drobné, väčšinou menej výrazné čiarky. často sú tieto doprevádzané miernou mozaikou, alebo nepatrným zvrásnením listu. U mnohých odrôd v prípade, že došlo k infekcii neskôr, nie sú primárne príznaky zreteľné.
Hostiteľskými rastlinami okrem zemiaka, môže byť rajčina, tabak a kopec burín.
Nakoľko sa jedná o neperzistentný vírus, j eochrana proti nemu účinná, v prípade, že je použitý razantný prípravok  s rýchlou účinnosťou. Základom ochrany je používanie certifikovanej sadby, ktorá zaručuje nízky výskyt infekčných zdrojov.

DrôtovecĎalším škodcom na zemiakoch je drôtovec, ktorý výrazne zhoršuje kvalitu zemiakov. Drôtovce sú larvy chrobákov z čeľade kováčikovitých (Elateridae)  sú zaradené do podkategórie všeravce (Polyhhaga), čo značne vypovedá aj o ich spektre potravy. Dospelí jedinci prezimujú vo vnútri kukelnej komôrky. Na jar vyliezajú, pária sa a samice kladú vajíčka do pôdy. Larvy sa v pôde vyvíjajú niekoľko rokov. Podľa vlhkosti migrujú behom roka vertikálne pôdou. V povrchových vrstvách sa najčastejšie vyskytujú na jar v Apríli a v Máji, na jeseň v Septembri a v Októbri. Vývoj lariev priaznivo ovplyvňuje vysoká vlhkosť pôdy, trvalé rastlinné porasty a dostatok organickej hmoty v pôde. Nepriaznivo na ne pôsobí sucho.
Čítať ďalej...

Pásavka zemiakováPásavka zemiaková (Mandelinka zemiaková) patrí k najvýznamnejším škodcom zemiakových porastov. Do Európy bola prinesená začiatkom 20. storočia zo severnej Ameriky. Jej najväčší výskyt je zaznamenaný v teplých južnejších oblastiach, zameraných na pestovanie skorých zemiakových odrôd, kde môže pretrvať až dve generácie. Avšak s postupným klimatickým otepľovaním rastie jej výskyt i v tradičných zemiakarských oblastiach.
Čítať ďalej...

Rakovina zemiakova

Rakovina zemiakov je spôsobená hubou Synchytrium endobioticum žijúcou na zemiakoch vo všetkých európskych štátoch. Huba obľubuje vlhšie a chladné podnebie, vyznačujúca sa vysokou odolnosťou, nakoľko v pôde dokáže zotrvať aj 30 rokov.

Čítať ďalej...

StriebristosťStriebristosť zemiakov bola ešte donedávna v poľnohospodárstve považovaná za chorobu okrajovú bez závažného hospodárskeho významu. V súčasnej dobe došlo k zvýšeniu požiadaviek na kvalitu a vzhľad zemiakov zo strany pestovateľov. Striebristosť, ktorá poškodzuje vzhľad zemiakov predstavuje závažný faktor ovplyvňujúci predajnosť zemiakov.

Čítať ďalej...
Strana 2 z 3