vrch 10

DrôtovecĎalším škodcom na zemiakoch je drôtovec, ktorý výrazne zhoršuje kvalitu zemiakov. Drôtovce sú larvy chrobákov z čeľade kováčikovitých (Elateridae)  sú zaradené do podkategórie všeravce (Polyhhaga), čo značne vypovedá aj o ich spektre potravy. Dospelí jedinci prezimujú vo vnútri kukelnej komôrky. Na jar vyliezajú, pária sa a samice kladú vajíčka do pôdy. Larvy sa v pôde vyvíjajú niekoľko rokov. Podľa vlhkosti migrujú behom roka vertikálne pôdou. V povrchových vrstvách sa najčastejšie vyskytujú na jar v Apríli a v Máji, na jeseň v Septembri a v Októbri. Vývoj lariev priaznivo ovplyvňuje vysoká vlhkosť pôdy, trvalé rastlinné porasty a dostatok organickej hmoty v pôde. Nepriaznivo na ne pôsobí sucho.
Čítať ďalej...

Pásavka zemiakováPásavka zemiaková (Mandelinka zemiaková) patrí k najvýznamnejším škodcom zemiakových porastov. Do Európy bola prinesená začiatkom 20. storočia zo severnej Ameriky. Jej najväčší výskyt je zaznamenaný v teplých južnejších oblastiach, zameraných na pestovanie skorých zemiakových odrôd, kde môže pretrvať až dve generácie. Avšak s postupným klimatickým otepľovaním rastie jej výskyt i v tradičných zemiakarských oblastiach.
Čítať ďalej...

Rakovina zemiakova

Rakovina zemiakov je spôsobená hubou Synchytrium endobioticum žijúcou na zemiakoch vo všetkých európskych štátoch. Huba obľubuje vlhšie a chladné podnebie, vyznačujúca sa vysokou odolnosťou, nakoľko v pôde dokáže zotrvať aj 30 rokov.

Čítať ďalej...

StriebristosťStriebristosť zemiakov bola ešte donedávna v poľnohospodárstve považovaná za chorobu okrajovú bez závažného hospodárskeho významu. V súčasnej dobe došlo k zvýšeniu požiadaviek na kvalitu a vzhľad zemiakov zo strany pestovateľov. Striebristosť, ktorá poškodzuje vzhľad zemiakov predstavuje závažný faktor ovplyvňujúci predajnosť zemiakov.

Čítať ďalej...

ChrastavitosťObyčajná chrastavitosť

Aktinomycetová obyčajná chrastavitosť je bežne sa vyskytujúca choroba zemiakov. Chrastavitosť zemiakov je spôsobená patogénom Streptomyces scabies, ktorý výrazne zhoršuje kvalitu hľúz. Poškodzuje ich vzhľad, znižuje ich predajnosť a pri spracovaní sa zvyšuje množstvo odpadu.

Čítať ďalej...