V tomto článku Vás zoberieme do malej obce Velhartice v južných Čechách, kde sme sa  už tradične zúčastnili na Dni poľa Vesa Velhartice. Tu sa nám naskytla skvelá príležitosť nazrieť do skleníkov šľachtiteľskej stanice, ktorá vyprodukovala tie najznámejšie české odrody. O zjednodušený výklad procesu šľachtenia sme poprosili hlavnú techničku pani Ing. Kučerovú, ktorá sa podieľala na zrode mnohých známych českých odrôd. Tento výklad Vám prinášame v zjednodušenej podobe aj s fotodokumentáciou.

Na začiatku šľachtenia sa zemiak posadí na obrátený kvetináč (holandskú tehlu), tento sa potom zasype hlinou a  prikryje sa spojiteľným kvetináčom. Potom čo rastlina zapustí korene do záhonu sa vrchný kvetináč odstráni a hlina sa vyberie z koreňov. Týmto sa zabráni tvorbe hľúz a zemiak namiesto toho začne rásť do výšky podobne ako rajčina.

Alfou a omegou kríženia je výber otca a matky, podľa ich vlastností. Otec a matka môžu byť napríklad aj divoké zemiaky z Južnej Ameriky. Následne sa na kvete matky vylámu tyčinky a na bliznu sa nanesie peľ z otca. Peľ z otca sa vyklepáva na papierik a uchováva sa v sklenených skúmavkách, ktoré sú označené pod číslom a môžu byť už skrížené s peľom z iného otca.

Ako nám objasňuje pani Kučerová, kedysi sa peľ z otca nanášal na bliznu matky ihlou. Pri predstave, že sa tento úkon opakuje cca. 2000-krát je nám jasné akú mravčiu prácu proces kríženia predstavuje.

Po čase začne peľ na blizne matky zasychať a začnú sa tvoriť bobuľky, ktoré sa nechajú až do jesene vyzrieť.
Často sa stáva, že matka peľ z otca neprijme a peľ z blizny matky opadne. “Celý proces je veľmi pracný a náročný, keďže mnoho vecí sa nechytí a spadne, “krížime asi dvetisíc-krát” hovorí pani Kučerová. Po čase sa bobule obalia do ochranného vrecúška a označia. V zime sa z bobúľ vyberú semienka a uložia sa.

 

Malé semienka sa zasadia do skleníka. Zemiaky, ktoré vzídu z týchto semienok sa vlastnosťami ešte veľmi odlišujú podobne ako “súrodenci.” Úlohou šľachtiteľa je z daných zemiakov vybrať tie, ktorých vlastnosti uzná za vhodné a opäť ich zasadí. Tento proces rozmnožovania sa opakuje ďalších desať rokov. Zjednodušene by sa dalo povedať, že šľachtenie je 1 rok kríženia a desať rokov ďalšieho sadenia a rozmnožovania.