Február je mesiac, kedy je vhodné začať sa zaoberať výberom sadbových zemiakov. Sadbové zemiaky bývajú dostupné už koncom februára, začiatkom marca.

Často sa naskytuje otázka, či je vôbec nutné kupovať novú sadbu alebo stačí nasadiť zvyšky z predošlej úrody? Prečo nenasadiť vrecko konzumných zemiakov zo supermarketu – je to 4 až 5 krát lacnejšie ako nákup novej certifikovanej sadby. Hoci je to možné, s výsledkom by ste nemuseli byť vôbec spokojní.

 

Dôvodom prečo použiť certifikované sadivo namiesto konzumných zemiakov z obchodu, je že certifikovaná sadba bola vypestovaná za účelom ďalšieho množenia a teda zodpovedá určitému predpismi stanovenému biologickému stavu. Tým, že bola pestovaná v sterilnej pôde, neobsahuje žiadne vírusy, nematódy alebo plesne, ktoré by ste si jej ďalším pestovaním mohli preniesť na novú úrodu alebo do pôdy na záhrade. Konzumné zemiaky bývajú tiež často ošetrené proti klíčeniu. Pestovaním certifikovanej sadby dosiahnete podstatne vyšší výnos a kvalitatívne zaujimavejšiu úrodu, s vyššou odolnosťou voči chorobám.

V prípade, že chcete sadiť certifikovanú sadbu niekoľko rokov po sebe, hľadajte vyššie stupne množenia označené ako C1/A alebo ELITA. Tieto môžete pri správnom postupe sadiť dva (C1) až tri roky ( ELITA) po sebe.

Varný typ a účel použitia

Pri výbere zemiakov je dobré vyšpecifikovať hlavný účel použitia. Hľadáte zemiaky tvrdšej konzistencie, nerozváravé na prípravu zemiakového šalátu? Zemiaky, ktoré ľahko upečiete no nerozpadávajú sa pri varení?  Zemiaky, ktoré sa dajú vysmažiť na chrumkavé hranolky alebo zemiaky vhodné na krémové kaše a výrobu lokší?

Najmä podľa spôsobu použitia zemiaky rozdeľujeme na 4 základné varné typy.

Typ A –  lojovitý, nerozváravý s jemnou štruktúrou, tento typ je vhodný na zemiakový šalát alebo prílohu.

Typ AB, BA, B – slabo múčny a slabo rozváravý s jemnou štruktúrou, tento typ je vhodný ako príloha, na výrobu hranoliek.

Typ BC, c – múčnatý, stredne rozváravý s polohrubou štruktúrou, vhodný na výrobu kaše.

Typ D – silne múčnatý a rozváravý s hrubou štruktúrou, vhodný pri výrobe liehu.

 

Doba vegetácie a doba skladovateľnosti

Ďalším kritériom pri výbere je doba konzumácie a skladovateľnosti. Chcete mať v lete vlastné čerstvé zemiaky alebo ich naopak chcete dlhodobo skladovať? Podľa doby vegetácie a doby skladovateľnosti možno rozdeliť zemiaky do štyroch skupín na:

Veľmi skoré zemiaky –  do zberu potrebujú 60 až 100 dní,  doba skladovania je v priemere 4 mesiace.

Skoré zemiaky – doba vegetácie 100 až 110 dní, doba skladovania v priemere 5-6 mesiacov

Stredne skoré zemiaky –  vhodné na zber po 110 až 120 dňoch, doba skladovania je 6 až 8 mesiacov.

Poloneskoré až neskoré – ukončenie vegetácie nastáva až po 120 dňoch, majú dlhú dobu skladovateľnosti až do jari.

Typ pôdy a výskyt škodcov

Veľmi dôležitým kritériom pri výbere sú pôdne podmienky, výskyt chorôb a škodcov v danej lokalite. Každá odroda je rôzne odolná voči jednotlivým chorobám.  Je málo známe, že náchylnosť na jednotlivé choroby môže byť iná na listoch a iná na hľúzach. Výskyt niektorých chorôb ako chrastavitosť alebo pleseň zemiaková priamo súvisí s typom pôdy.  V prípade, že pestujete v piesčitých pôdach hľadajte odrody rezistentné na chrastavitosť. Ideálnym PH pôdy pre pestovanie zemiakov je 5.5 až 6.0. Ph vyššie ako 6.0 zvyšuje pravdepodobnosť chrastavitosti. V oblastiach s ťažkými ilovitými pôdami alebo vysokým úhrnom zrážok dbajte na vysokú odolnosť odrody voči plesni zemiakovej. Ideálnym typom pôd sú hlinito piesčité, v prípade, že pestuje na tažších ílovitých pôdach alebo piesčitých, hľadajte odrody, ktoré vyhovujú tomuto typu pôd.