vrch 1

Milí pestovatelia,

tentokrát Vás zoberieme do malej obce Velhartice v južných Čechách, kde sme sa  už tradične zúčastnili na Dni poľa Vesa Velhartice. Tu sa nám naskytla skvelá príležitosť nazrieť do skleníkov šľachtiteľskej stanice, ktorá vyprodukovala tie najznámejšie české odrody. O zjednodušený výklad procesu šľachtenia sme poprosili hlavnú techničku pani Ing. Kučerovú, ktorá sa podieľala na zrode mnohých známych českých odrôd. Tento výklad Vám prinášame v zjednodušenej podobe aj s fotodokumentáciou.

Na začiatku šlachtenia sa zemiak posadí na obrátený kvetináč (holandskú tehlu), tento sa potom zasype hlinou a  prikryje sa spojiteľným kvetináčom. Potom čo rastlina zapustí korene do záhonu sa vrchný kvetináč odstráni a hlina sa vyberie z koreňov. Týmto sa zabráni tvorbe hľúz a zemiak namiesto toho začne rásť do výšky podobne ako rajčina.

             odrody slachtenie

Alfou a omegou kríženia je výber otca a matky, podľa ich vlastností. Otec a matka môžu byť napríklad aj divoké zemiaky z Južnej Ameriky. Následne sa na kvete matky vylámu tyčinky a na bliznu sa nanesie peľ z otca. Peľ z otca sa vyklepáva na papierik a uchováva sa v sklenených skúmavkach, ktoré sú označené pod číslom a môžu byť už skrížené s peľom z iného otca.
            krizenie zemiakov

Ako nám objasňuje pani Kučerová, kedysi sa peľ z otca nanášal na bliznu matky ihlou. Pri predstave, že sa tento úkon opakuje cca. 2000-krát je nám jasné akú mravčiu prácu proces kríženia predstavuje.

          krizenie 
Po čase začne peľ na blizne matky zasychať a začnú sa tvoriť bobuľky, ktoré sa nechajú až do jesene vyzrieť.
Často sa stáva, že matka peľ z otca neprijíme a peľ z blizny matky opadne. "Celý proces je veľmi pracný a náročný, keďže mnoho vecí sa nechytí a spadne, krížime asi dvetisíckrát" hovorí pani Kučerová. Po čase sa bobule obalia do ochranného vrecúška a označia. V zime sa z bobúľ vyberú semienka a uložia sa.

          bobule
Malé semienka sa zasadia do skleníka. Zemiaky, ktoré vzídu z týchto semienok sa vlastnosťami ešte veľmi odlišujú podobne ako "súrodenci." Úlohou šľachtiteľa je z daných zemiakov vybrať tie, ktorých vlastnosti uzná za vhodné a opäť ich zasadí. Tento proces rozmnožovania sa opakuje ďaľších desať rokov. Zjednodušene by sa dalo povedať, že šľachtenie je 1 rok kríženia a desať rokov ďaľšieho sadenia a rozmnožovania.

          sklenik
Každý rok sa použije niekoľko stoviek kombinácií a rastliniek, pričom z každej teoreticky môže vzniknúť nová odroda. Prvých šesť rokov sa robia staničné pokusy. Siedmy, ôsmy a deviaty rok sa vykonáva medzistaničná skúška, kedy sa na iných staniciach v republike, preveruje, či zemiaky skutočne majú pridelené vlastnosti a neobsahujú žiadne virové choroby. Počas týchto skúšok môže byť odroda uznaná alebo naopak zamietnutá. Cca po 11-tich rokoch je odroda uvedená na trh.

           nova odroda