Pleseň zemiaková patrí k jednej z najobávanejších chorôb zemiakov. Do konzumných odrôd sa zatiaľ nepodarilo zakomponovať dostatočne vysokú a stabilnú odolnosť voči tejto chorobe zemiakov. Naopak mnohé odrody sú veľmi citlivé a vyžadujú intenzívnu ochranu. Každá odroda sa vo vzťahu k plesni vyznačuje inými vlastnosťami a iným stupňom citlivosti.

Pôvodca choroby  huba Phytophthora napáda listy, vňať a hľuzy zemiakov. Prvé príznaky sa prejavujú na okraji a špičkách listov v podobe žltozelených škvŕn, ktoré  postupne hnednú až černejú. Na spodnej strane listu sa vytvára šedo biely povlak huby, ktorý sa za vlhkého počasia zmýva do pôdy a infikuje hľuzy. Postihnuté hľuzy môžu hniť už v pôde, alebo aj počas uskladnenia.  Napadnuté  hľuzy sú na povrchu posiate plytkými šedo hnedými preliačeniami. Pod šupkou sú hľuzy hrdzavohnedej farby a postupne podliehajú rozkladu. Pôvodca prezimuje v napadnutých hľuzách.

Ochrana zemiakov proti plesni zemiakovej

Základom ochrany proti plesni zemiakovej je  používanie zdravej sadby. Fungicídna  ochrana sa začína preventívnymi postrekmi, ktoré vykonávame ešte pred prepuknutím infekcie. Používame meďnaté fungicídy napríklad Kuprikol 50, Dithane cuprimox, Ridomil plus 48 WP alebo Neroxon 50. Z organických fungicídov predovšetkým Dithane M 45, Novozir MN 80, Polyram combi, Sandofan M 8 ap. Postreky proti plesni zemiakovej vykonávame v závislosti od počasia. V daždivom počasí vykonávame prvý postrek pred zapojením porastov, približne v polovici júna. Ošetrenie zopakujeme v 7 až 10 dňových intervaloch. Doporučujeme každý postrek používať maximálne dvakrát za sebou.  Na tretí a každý ďalší postrek používame už novú látku – iný postrek.