Vločkovitosť je bežne sa vyskytujúca choroba prejavujúca sa počtom príznakov, ktoré nemajú nápadný charakter a preto často unikajú pozornosti. Pôvodcom choroby je polyfágny patogén Rhizoctonia solani. Vločkovitosť však významne znižuje výnos, podstatne zhoršuje výťažnosť a kvalitu konzumných a sadbových hľúz. Do značnej miery sa jedná o dispozičnú chorobu, kedy k najväčším škodám dochádza pri zanedbaní agrotechniky, použití nekvalitnej a nepripravenej sadby a pri pestovaní na nevhodných plochách.

 

 

Príznaky:
Huba vytvára na hľúzach čierne sklerocie v podobe vločiek alebo nepravidelných povlakov. Niekedy majú napadnuté hľúzy netypický povrch, zvrásnenú alebo zkorkovatelú šupku. Hľúzy sú  nevyrovnané, často drobné a deformované. Keď huba prenikne do vnútra, vytvára dutinky pripomínajúce stopy po drôtovcoch. Hľúzy sa vytvárajú pri povrchu pôdy, takže sa zvyšuje počet nazelenaných hľúz. Nanapadntých klíčkoch sa tvoria hnedé nekrotické škvrny a slabšie klíčky odumierajú, takže vzchádzanie je nerovnomerné a trsy majú menej stoniek. Na podzemnej časti stonky sa vytvárajú nekrózy rôzneho rozsahu, stonky sú popraskané a môž byť lahko infikované baktériami. Pod vplyvom narušenia cievnych zväzkov dochádza k zvinovaniu a žltnutiu listov.

Ochrana:
Zahŕňa pestovateľské opatrenia a morenie sadbových hľúz  fungicídmi. Medzi základné pestovateľské opatrenia patrí výber pestoveteľských plôch, výber odrôd, hnojenie, výsadba, skladovanie. Morenie sadby fungicídmi je základným opatrením, ktoré znižuje výskyt a prejavy choroby na rastlinách a hľúzach. Týmto zásahom je eliminovaný hlavný zdroj infekcie, ktorými sú sklerocia a volné mycelium patogenana hľúzach. Účinnosť morenia závisí na použitom fungicíde a napadnutiu sadby. Pri kvalitnom zásahu možno počítať s účinnosťou 60% až 80% a zvýšeniu výnosu až o 5 %.