vrch 7

plisen bramboruPlíseň bramboru je nejzávažnější chorobou bramboru. V našich podminkach se vyskytuje prakticky každoročne. Do konzumních odrůd se zatím nepodařilo zakomponovat dostatečně vysokou a stabilní odolnost vůči této chorobě. Naopak mnohé odrůdy jsou velmi citlivé a vyžadují intenzivní ochranu. Každá odrůda se ve vztahu k plísni vyznačuje jinými vlastnostmi a jiným stupněm citlivosti.
Chorobu způsobuje patogen Phytophtora infestans, která napadá listy, nať a hlízy brambor.
První příznaky se projevují na okraji a špičkách listů v podobě žlutozelených skvrn, pozdeji jsou skvrny hnědočerně zbarvené. Na spodní straně listu se vytváří šedo bílý povlak houby, který se za vlhkého počasí smývá do půdy a infikuje hlízy. Postiženy hlízy mohou hnít už v půdě, nebo i během skladování.
Infikované hlízy mají na slupce olovnatě šedé, nepravidelné skvrny. Pod slupkou je dužina rezavě zbarvena a zbarvení stromečkovitě proniká do hloubky. Někdy je dužina napadená jen těsně pod slupkou. Původce přezimuje v napadených hlízách.
Ochrana brambor proti plísni bramboru
Základem ochrany proti plísni bramborové je volba vhodné odrůdy pro dané podmínky. Pěstitel by měl znát náchylnost pěstované odrůdy k plísni  v nati a na hlízach. Fungicidní ochrana začíná preventivními postřiky, které provádíme ještě před propuknutím infekce. Používáme měďnaté fungicidy například Kuprikol 50, Dithane cuprimox, Ridomil plus 48 WP nebo Neroxon 50. Z organických fungicidů především Dithane M 45, Novozir MN 80, Polyram combi, Sandofan M 8 ap. Postřiky proti plísni bramborové provádíme v závislosti na počasí. V deštivém počasí provádíme první postřik před zapojením porostů, přibližně v polovině června. Ošetření zopakujeme v 7 až 10 denních intervalech. Doporučujeme každý postřik používat maximálně dvakrát za sebou. Na třetí a každý další postřik používáme už novou látku - jiný postřik.