Zdravý životný štýl a s ním spojené stravovacie návyky nás vedú k prehodnoteniu pôvodnych základných surovín. Je zaujímavé sledovať ako sa tento trend premieta aj do jednej z najzákladnejších potravín na svete – zemiakov. S nižšou konzumáciou mäsa, ľudia hľadajú alternatívu v zelenine a tak prirodzene rastie dopyt aj po jej najrôznejších variáciach a odrodách.

Za kolísku najzákladnejšej plodiny možno považovať Peru – krajinu, ktorá v priebehu 7000 rokov dala svetu viac ako 4500 svetovo obľúbených odrôd zemiakov. Práve tu začína koncept “Perupas”(odvodené od krajiny pôvodu Peru a Papas – španielsky výraz pre zemiaky) s ktorými firma HZPC Holland b.v chce nadviazať na tradíciu pestovania farebných zemiakov v Peru. Farebné zemiaky majú v Andách veľkú tradíciu, ľudia ich pestujú vo všetkých možných tvaroch a farbách. Nie sú zaujimavé iba na pohľad ale aj z hľadiska nutričného zloženia. Farebné zemiaky obsahujú približne 5-krát viac vitamínov, karoténov, zinku, a antioxidantov ako bežné zemiaky. Farebné zemiaky majú pozitívny vplyv na zrak, cirkulaciu krvi a tiež srdcovo cievne ochorenia.

Pôvodné “peruánske” zemiaky sa vyznačujú vysokou nutričnou hodnotou, ktorú sa dnes šľachtitelia snažia uchovať a vyšlachtiť aj u nových druhov zemiakov. HZPC spolupracuje s Medzinárodným zemiakárskym centrom v Lime na zachovaní genetických variáacií zemiakov.

“Bola by veľká škoda, ak by tieto odrody ostali neobjavené” vysvetľuje Stef de Haan z CIP (Medzinárodné zemiakárske centrum v Lime). Problémom ostava aj fakt, že farmári, ktorí ich pestujú žijú v odľahlých oblastiach. “Ak nájdeme nové odrody, spolupracujeme s miestnymi farmármi a snažíme sa získať informácie o odrode a jej spôsobe kultivácie. Ak sa rozhodneme z pôvodných odrôd vyšlachtiť novú odrodu, trvá to od 8 do 10 rokov” Prioritou je samozrejme zachovanie genetického materiálu pôvodných odrôd s cieľom vyšľachtiť nové, odolnejšie odrody. Takto vznikli aj Perupas, odrody ako Violet Queen, Magenta Love, Double Fun, Blu Star.

 

Vedeli ste, že?

– každý rok ľudia v Peru oslavujú deň zemiaka (Día de la Papa), kedy prinášajú dary, jedlo a pite pre Matku Zem (Pachamama)
– štava zo zemiaka je v Južnej Amerike používaná ako účinný liek proti žalúdočným ťažkostiam

– farmári v Andách vysušujú / zmrazujú zemiaky do snehovo bielej podoby, takto zamrazený produkt sa nazýva “Chuňo alebo tunta” a môže sa skladovať až 10 rokov

 Zdroj:https://www.hzpc.com/markets/concepts-brands/wow-colourful-perupas