Príznaky: prejavuje sa mäknutím a černaním pletiva listov, ich vädnutím, zvlášť po zvýšení teploty. Namrznuté porasty sa zle a nevyrovnane vyvíjajú, poskytujú oneskorenú úrodu. Na rastlinách sú častopríznaky mozaiky, niekedy i zvrásnenia listov.

Príčiny: Nízke teploty i krátkodobo poklesávajúce pod 0°C.

Ochrana:Pestovanie pod netkanou textíliou a včasná ranná závlaha postrekom.