vrch 6

PVYY-viróza znižuje výnos až o 70%. Trsy napadnuté touto chorobou poskytujú vo väčšine prípadov menší počet hľúz. Príznaky sa líšia podľa pestovanej odrody a podľa kmeňa vírusu, ktorý rastlinu zemiaka napadol. Príznaky sa prejavujú od veľmi slabých symptónov ľahkej mozaiky až po silné symptómi prejavujúce sa výraznou mozaikou, skučeravením listov a nekrózou. Príznakmi ťažkého napadnutia je potlačený rast, nižšie nasadenie stoniek, listy žltnú, často sa olamujú a opadávajú. Celá rastlina postupne odumiera a zosušuje sa. Primárne príznaky sú závislé od odrody a doby infekcie. Ak došlo k infekcií skoro, tak sa u niektorých odrôd koncom júla, augusta objavujú na rube listu drobné, väčšinou menej výrazné čiarky. často sú tieto doprevádzané miernou mozaikou, alebo nepatrným zvrásnením listu. U mnohých odrôd v prípade, že došlo k infekcii neskôr, nie sú primárne príznaky zreteľné.
Hostiteľskými rastlinami okrem zemiaka, môže byť rajčina, tabak a kopec burín.
Nakoľko sa jedná o neperzistentný vírus, j eochrana proti nemu účinná, v prípade, že je použitý razantný prípravok  s rýchlou účinnosťou. Základom ochrany je používanie certifikovanej sadby, ktorá zaručuje nízky výskyt infekčných zdrojov.