Pleseň zemiakov spôsobená  pôvodcom Phytophora infestans de Bary je najzávažnejšiou chorobou tejto plodiny. V našich podmienkach nie je pestovanie tejto plodiny bez intenzívnej ochrany možné. O efektívnosti ochrany rozhoduje predovšetkým zladenie agrotechnických opatrení, aplikácie fungicidov, ukončenie vegetácie a prispôsobenie náchylnosti odrody konkrétnym podmienkam vo vegetácii.

Odrody veľmi náchylné na pleseň zemiakovú na vňati aj na hľúzach

veľmi skoré  Flavia, Krasa, Oriana, Velox
skoré  Annabelle, Leontine, Marilyn
poloneskoré až neskoré  Valfi

Agrotechnické opatrenia
Pre túto skupinu odrôd je nutné vyberať otvorené lokality v polohách s prúdením vzduchu a rýchlym osušením porastov.Vhodné sú pozemky s  juhovýchodnou až južnou expozíciou na ľahších pôdach  s nižšou hladinou spodnej vody, kde nedochádza k zamokreniu.
Sadba by mala byť naklíčená alebo aspoň narašená. U odrôd, ktoré trpia vločkovitosťou je nutné morenie proti tejto chorobe. Dôležitá je tiež dobrá kultivácia, vhodný tvar a dostatočné nahrnutie kopcov, aby boli hľúzy kryté vyššou  vrstvou pôdy.

Aplikácia fungicídov:
tieto odrody si vyžadujú najintenzívnejšiu fungicídnu ochranu. Prvé ošetrenie musí byť veľmi skoro, v zemiakárskej oblasti je nutné už v druhej polovici júna, podľa vývoja počasia, tiež podľa vývoja porastu. Vhodné je hneď pri spozorovaní výskytu alebo po zapojení porastu. Pre prvé postreky je nutné použiť systémové prípravky chrániace nové prírastky, v ďaľšom slede  najúčinejšie prípravky s lokálne systémovým pôsobením. Intervaly ošetrovania 5 až 10 dní  podľa počasia. Nasadenie prípravku chrániaceho hľúzy musí byť okamžite po zistení pliesne v poraste. Bezpodmienečne nutné je obnovenie postreku po jednorázových zrážkach  nad 10 mm.

Ukončenie vegetácie
Ukončenie vegetácie u tejto skupiny odrôd je nutné vykonať chemicky rýchlo pôsobiacimi prípravkami.

Odrody stredne náchylné na pleseň zemiakovú na vňati a na hľúzach

Medzi odrody stredne náchylné na pleseň patria:

veľmi skoré Adora, Agata, Ambra, Angela, Anschka, Axa, Bellarosa, Berber, Carrera, Colette, Everest, Finka, Impala, Inova, Juwel, Karatop, Koruna, Marketa, Monaco, Monika, Saline,  Salome, Vales Emerald, Valetta, Vera, Verona, Vitesse.
skoré Almera, Arabela, Arnika, Augusta, Belana, Beluga, Camilla,Dali, Europrima, Ewelina, Gala, Gourmandine, Jitka, Karin, Karlena, Kordoba, Kornelie, Madelaine, Maestro, Marabel, Merida, Nancy, Natascha, Opava, Orbit, Princess, Ramos, Rebel, Rodriga, Romina, Santana, Sázava, Tabea, Valeria, Vendula, Vineta, Vivaldi,
poloskoré Andante, Antoinet, Bernadette, Calla, Canberra, Caruso, Cindy, David, Deliane, Ditta, Fabiola, Filea, Fontane, Golf, Husar, Innovator, Janet, Kariera, Keřkovské rohlíčky, Krone, Lanorma, Laura, Lolita, Madonna, Milva, Olga, Opal, Opera, Pandora, Rafaela, Red Anna, Red Lady, Redstar, Romance, Roxana, Sagitta, Sante, Sylvana, Terka, Topas, Tosca, Verdi, Vctoria, Vladan, Vlasta, Zafira
poloskoré až neskoré Akira, Amado, Apolena, Aspirant, Cecile, Challenger, Jelly, Marcela, Marena, Mayan, Gold, Mozart, Ornella, Panda, Red Fantasy,  Samantana, Tábor, Tizia, Westamyl.

Agrotechnické opatrenia
Platia rovnaké ako uvedené u veľmi náchylných odrôd a podstatne podporujú fungicídnu ochranu.

Aplikácia fungicídov:
Prvé ošetrenie  sa aplikuje pri prvých výskytoch plesne  u veľmi náchylných odrôd. Zvyčajne je týmto termínom tretia júnova dekáda podľa skorosti odrody. Výber fungicídov je možné prispôsobiť priebehu počasia a infekčnému tlaku choroby. Pre začiatok postrekovej sezóny je  možné použiť kontaktné a lacnejšie prípravky, v prípade pomalého šírenia plesne alebo stagnácie choroby. Systémové a lokálne systémové fungicidy sa môźu použiť pri zosilnenom infekčnom tlaku, pred a v priebehu ďalšieho zrážkového obdobia.  Záverečné  postreky je dobré previesť  prípravkami chrániacimi hľúzy pri šírení plesne.

Ukončenie Vegetácie:
Ukončenie vegetácie je možné previesť  chemicky alebo mechanicky podľa infekčného tlaku a očakávaného vývoja sitácie. Za predpokladu daždivého obdobia s vyššími zrážkovými úhrnmi dať prednosť  chemickému  odstráneniu vňate.

Odrody náchylné na pleseň zemiakovú na vňati, odolné na hľúzach

veľmi skoré Arcona, Astoria, Leoni. Magda, Presto, Solist
skoré Aktiva, Baccara, Elfe, Smart, Mirage, Miranda, Monalisa, Primadonna, Red Scarlet, Secura, Tegal,
poloskoré Courage,Korela, Solara
poloneskoré až neskoré Asterix, Desiree, Nicola

Agrotechnické opatrenia
Je nutné dodržiavať všetky obecne platné opatrenia. Pri výbere pozemku je treba vylúčiť uzavreté lokality, kde porasty zostávajú po zráźkach dlho vlhké. Veľmi vhodné sú opatrenia urćhlujúce vegetáciu.

Aplikácia fungicídov
Prvé ošetrenie musí byť relatívne skoro,  v zemiakárskych oblastiach je to druhá až tretia júnová dekáda. Prvé postreky je dobré previesť systémovými prípravkami, ďalšie najúčinnejšími  lokálne systémovými fungicídmi. Intervaly v ošetrení by  mali byť  5 až 10 dní, predĺženie je možné pri stálom počasí a dlhšom období bez zrážok. Nasadenie fungicídov chrániacich hľuzy postačuje pre záverečný postrek.

Ukončenie vegetácie:
Ukončenie vegetácie postačuje previesť mechanicky pri 30% výskyte plesne. V prípade, že výskyt plesne na vňati je slabý, je možné ponechať prirodzené dozretie  vňate.

Odrody odolné na pleseň zemiakovú na vňati, náchylné na hľúzach

poloskoré Delphine, Espirit, Ramses
poloneskoré až neskoré Stayer

Agrotechnické opatrenia
Z agrotechnických opatrení je najdôležitejší výber pozemku. Táto skupina odrôd by nemala byť vysadzovaná do ťažkých pôd s vysokou hladinou spodnej vody. U odrôd náchylných na vločkovitosť j epotrebné morenie sadby proti tejto chorobe. Zvlášť treba venovať pozornosť  kultivácií, hľuzy by nemali byť posadené príliš plytko pod povrchom. V prípade, že dôjde k skorej infekcii hľuz, je nutné  zbieranie úrody odložit pokiaľ sa pleseň v pôde nerozloží.

Aplikácia fungicídov:
Obvyklým termínom ošetrenia je  koniec tretej júnovej dekády, začiatok júla. Výber fungicídov pre zaćiatok  postrekovej sezóny závisí n ainfekčnom tlaku.choroby. Pokiaľ je slabý a podmienky pre pleseň nie sú príliš vhodné je možné použiť lacnejšie kontaktné prípravky a predĺžiť intervaly. Zintenzívniť ochranu je však nutné v druhej polovici vegetácie. Vhodné sú  najúčinnejšie lokálne systémové fungicídy. Nasadenie prípravku  chrániaceho hľúzy musí byť súčasne so  zistením plesne v poraste.

Odrody odolné  plesni zemiakovej na vňati aj na hľúzach

veľmi skoré Bonus, Karmela, Komtesa, Rosara, Sinora
skoré Adela, Amorosa, Aneta, Arnova, Barbora, Fabia, Katka, matador, Nikoleta, Nomade, Nora, Poutník, Sirius, Tomensa
poloskoré Agnes, Agria, Albatros, Eldena, Granola, Judita, Omega, Priamos, Roberta, Rosella, Satina, Spirit, Suzanne, Voyager, Žofie
poloneskoré až neksoré Amylex, Bionta, Donella, Eurostarch, Chantal, Krumlov, Kuras, Markies, Sibu, Signum, Tomba

Agrotechnické opatrenia:
Všetky spomínané agrotechnicke opatrenia podporujú chemickú ochranu, poprípade znižujú jej redukciu,

Aplikácia fungicídov:
Prvé ošetrenie je postačujúce až pri výskyte pliesne v poraste náchylnćh odrôd, niekedy v prvej a druhej júlovej dekáde. Pri výbere fungicídov je možné použiť kontaktné, menej účinné a lacnejšie prípravky,Pokiaľ sa uplatnia najúčinnejšie systémové a  lokálne systémové fungicídy,tak je možné v rokoch so stredným až slabým infekčným tlakom redukovať počet ošetrení až na polovicu oproti náchylným odrodám. Intervaly medzi postrekmi môžu byť 14 dní, po prípade viac pri stálom počasí bez zrážok,

Ukončenie vegetácie:
Dostačujúce je mechanické ničenie vňate.