Uskladnenie zemiakov ako posledná fáza pred samotným konzumom je nezanedbateľnou súčasťou pestovania zemiakov. Jedným  z hlavných faktorov úspešného skladovania je výber vhodnej pivnice. Optimálne podmienky možno rozdeliť podľa nárokov na skladovacie teploty do troch skupín: zemiaky citlivé na nízke teploty sa uskladňujú pri +5 až +7 °C, málo citlivé pri +3 až +4°C a ostatné pri +4 až +5°C. Optimálna vlhkosť vzduchu na uskladnenie zemiakov je 85 až 90%. Je potrebné dostatočné vetranie, najmenej 10 m3 za 1 h na 1 t zemiakov.

Jedným zo zaujimavých a priestorovo nenáročných riešení je podzemný sklad.

Ako na to:

V prvej fáze sa vykope kruhová šachta o priemere 230 cm a hĺbke 175 cm. Do spodnej časti výkopu do osi šachty sa osadí kruhový ventilačný dielec tak, že jeho horná hrana sa nechá vyčnievať nad dno výkopu. Zostávajúcich 5 cm dna výkopu sa upraví betónovým poterom, alebo štrkom. Pri takto pripravenom podloží sa pristúpi k montáži jednotlivých segmentov. Najskôr sa do ventilačného dielca vloží spodná roznášacia časť vetracej rúry a na ňu sa uloží schodišťový stupeň. Ku schodišťovému stupňu sa po obvode prikladajú suchým spôsobom obkladacie kazety až sa celý kruh uzavrie. Opakovaním tohto postupu celkom v 8 radoch nad sebou( počet radov je ľubovoľný), sa postupne vytvorí celá konštrukcia skladu.

Na zmontovanú konštrukciu sa osadí oceľový otáčací poklop a cez jeho strednú časť  sa do priebežného otvoru v strednej časti schodišťových stupňov vsunie vetracia rúra, tak že táto dosadne až na roznášaciu časť vetracej rúry vo ventilačnom dielci. Oceľový otáćací poklop  sa zvonku opatrí zámkom a podzemný sklad sa môže zavrieť.

V takto zmontovanom sklade vznikne celkom 80 kusov úložných boxov a hĺbke 32cm, výške 22 cm a a śirke 50-66 cm. V prípade, že v ľubovoľnom mieste otočíme odkladaciu kazetu o 180° okolo horizontálnej a zvislej osi a vložíme jednu malú kazetu, vznikne v hornom rade  sedem úložných priestorov o hĺbke 32 cm, výške 44 cm a šírke 50-66 cm.

 

 

Výpis koštrukčných prvkov pre podzemný sklad:

1. Schodišťový stupeň
2. Odkladacia kazeta
3. Malá kazeta
4. Oceľový otáčací poklop
5. Vetracia rúra
6. Ventilačný dielec