Ďalším škodcom na zemiakoch je drôtovec, ktorý výrazne zhoršuje kvalitu zemiakov. Drôtovce sú larvy chrobákov z čeľade kováčikovitých (Elateridae)  sú zaradené do podkategórie všeravce (Polyhhaga), čo značne vypovedá aj o ich spektre potravy. Dospelí jedinci prezimujú vo vnútri kukelnej komôrky. Na jar vyliezajú, pária sa a samice kladú vajíčka do pôdy. Larvy sa v pôde vyvíjajú niekoľko rokov. Podľa vlhkosti migrujú behom roka vertikálne pôdou. V povrchových vrstvách sa najčastejšie vyskytujú na jar v Apríli a v Máji, na jeseň v Septembri a v Októbri. Vývoj lariev priaznivo ovplyvňuje vysoká vlhkosť pôdy, trvalé rastlinné porasty a dostatok organickej hmoty v pôde. Nepriaznivo na ne pôsobí sucho.

Larvy drôtovca poškodzujú najmä hľuzy a málokedy aj stonky rastlín. Drôtovce sa živia koreňmi rastlín a vytvárajú chodbičky v hľuzách zemiakov, ktoré po čase zhnednú. Vo vlhšom prostredí, môžu cez tieto malé diery prenikať patogénne organizmy a infikovať hľuzy. Niektoré dospelé jedince významných druhov  nelietajú alebo lietajú len zriedka, živia sa štavami z listov tráv alebo nektárom.

V posledných rokoch poškodenie hľúz zemiakov drôtovcom narastá najmä kvôli zmene štruktúry rastlinnej výroby a minimalizácií obrábania pôdnych plôch. Napríklad významným faktorom sa stali rastúce plochy kukurice v zemiakárskych oblastiach a množstvo nerozložených rastlinných zbytkov po tejto plodine poskytujú dostatok potravy pre larvy drôtovca. Drôtovce sa vyskytujú najmä na neobrábaných poliach, pozemkoch susediacich s trávnatými porastmi. Preto ako prvotná ochrana pred drôtovcom je ochrana proti burinám. Jednou z ďalších možností boja proti drôtovcovi je vysadenie plodín z čeľade kapustových, ako napríklad repka alebo horčica. Tieto rastliny obsahujú niektoré organické kyanidy, kyanické plyny, ktoré sú toxické pre larvy drôtovca. Chemická ochrana pred drôtovcom nebýva nutná. Ak sa vykonáva, tak pomocou moridiel a prípravkov na dezinfekciu pôdy. Nevýhodou moridiel  je vysoká miera toxickosti, ktorá je nebezpečná rovnako aj pre rastliny. Preto musí  byť pôda kontrolovaná pôdnymi testami.

Množstvo drôtovcov taktiež redukujú kultivačné zásahy. Intenzita výskytu sa zisťuje pôdnymi vykopávkami (50x50x40cm) alebo lákaním do pasce. Kritický stav výskytu je 20/m². Proti drôtovcom sú postačujúce agrotechnické opatrenia, hlavne účinné spracovanie pôdy.

Agrotechnické opatrenia v boji proti drôtovcovi:

1. Ku zníženiu výskytu prispieva starostlivé mechanické obrobenie pôdy počas celého osevného sledu. Intenzívna kultivácia pôdy ich výskyt každým zásahom výrazne znižuje. Najviac ohrozené sú zemiaky vysadené po trvalých trávnych porastoch. Zemiaky by mali byť v osevnom slede zaradené najskôr ako až štvrtá plodina po trávnatých porastoch. Pomáha vysadenie plodin, ktoré drôtovci menej napádajú ako strukoviny, repka, horčica, cibula). Častá manipulácia s pôdou je najefektívnejším zásahom proti týmtom škodcom. Veľmi efektívnym je použitie rotavátorov, obzvlášť pokiaľ je opakované.

2. Veľmi účinná je u zemiakov technológia odkameňovania, pri ktorej dochádza k významnému úhynu drôtovcov.

3. Dôležitá je včasný zber zemiakov.Napadnutie hľúz drôtovcom je najvyššie v období od ukončenia vegetácie do zberu. Zemiaky, ktoré sú zbierané skôr sú značne menej napadnuté.

4.Praktické skúsenosti ukázali, že drôtovec je silno priťahovaný k sladkej potrave. Preto sme sa rozhodli Vás vyzvať k spoločnému experimentu k ekologickému odstráneniu drôtovca. Pre pásma, ktoré sú silno napadnuté týmto škodcom navrhujeme počas mesiaca júl až august ( záleží od skorosti odrody) vykonať postrek sladkou vodou. Cieľom je dostať drôtovca zo zeme von, kde má množstvo prírodných nepriateľov. Jedným z ďalších lapačov je príprava sladkých lepiacich pások, rozložených v zemiakovom poraste, alebo iných návnad vo forme mrkvy alebo sladkej repy. Tieto treba pravidelne kontrolovať a ničiť. V prípade napadnutia byle, môžeme použiť klasický insekticíd, určených na bežných škodcov na liste. Budeme radi, ak nás budete informovať o výsledkoch tohto pokusu.