Pásavka zemiaková (Mandelinka zemiaková) patrí k najvýznamnejším škodcom zemiakových porastov. Do Európy bola prinesená začiatkom 20. storočia zo severnej Ameriky. Jej najväčší výskyt je zaznamenaný v teplých južnejších oblastiach, zameraných na pestovanie skorých zemiakových odrôd, kde môže pretrvať až dve generácie. Avšak s postupným klimatickým otepľovaním rastie jej výskyt i v tradičných zemiakarských oblastiach.

Dospelý chrobák prezimuje v pôde v hĺbke 10-40 cm. Čím je počasie premenlivejšie a čím je v závere vegetácie menej potravy, tým menej prezimujúcich chrobákov prežíva. Na jar, po prehriatí pôdy obvykle v 2.polovici mája vyliezajú zo zeme a vyhľadávajú potravu. K oplodneniu dochádza ako na jeseň, tak aj na jar. Samičky kladú na spodnú stranu listov zemiakov žltooranžové vajíčka v počte asi 30-35 kusov. Priemerná plodnosť samičky je pritom 500 vajíčok, pričom larvy sa vyliahnu behom 10 dní. Mandelinka pri silnom napadnutí spôsobuje ohlodanie stoniek od listov, čím výrazne znižuje výnos zemiakov.

Proti mandelinke zemiakovej sa môžeme chrániť nasledovne:

Agrotechnickými opatreniami, teda dodržovaním osevných postupov a zaradenie zemiakov v nich najskôr v intervale 4 rokov. Pestovanie zemiakov v častejšom slede zvyšuje nebezpečenstvo vyššieho výskytu tohto škodca, ako aj vyššie škody na úrode.

Mechanickými opatreniami malých plôch, záhradiek ako ručný zber chrobáka, likvidácia lariev a vajíčok. Najskôr sa treba zamerať na jarné chrobáky, vyskytujúce sa v máji a v júni s ktorými sa môžeme stretnúť pri slnečnom počasí na vrchných listoch zemiakov.

Biologické opatrenia proti škodcom využíva prirodzených nepriateľov ako bystrušky, lienky, pavúky, ploštice, škorce, niektoré druhy húb a baktérií. Redukcia mandelinky týmito živočíchmi je však pomerne malá. Pre aktívne uplatnenie biochemickej ochrany sú použité najmä mikroorganizmy – obzvlášť entomofágna huba Perillus bioculatus, ktorá intenzívne ničí vajíčka a larvy mandelinky.

Chemické opatrenia prebiehajú pomocou ochrany insekticídmi. Je veľmi dôležité dbať na pravidlá bezpečnej aplikácie. Pre ochranu človeka, ostatných živočíchov a životného prostredia je nutné používať iba registrované insekticídy v povolených dávkach. Mandelinka zemiaková sa vyznačuje vysokou flexibilitou, rýchlou adaptáciou na chemické látky a rýchlo dochádza k selekcii rezistentných jedincov voči nim. A rovnako tak dokáže byť rezistentná voči dvom a viacerým skupinám účinných látok. Preto je dôležité uplatňovať antirezistnú stratégiu.

 

Pri použití insekticídov je nutné dbať na nasledujúce zásady:

– dodržovať registrovanú dávku a koncentráciu prípravku

– dodržovať minimálnu ochrannú dobu medzi posledným ošetrením a zberom zemiakov

– ošetrovanie zemiakového porastu nevykonávať počas vysokých teplôt (nad 25stupňov), aplikácie prípravkov uprednostňovať ráno alebo v neskorších poobedných hodinách. Pri vysokých teplotách sa znižuje účinnosť niektorých insekticídov.

– pre zabránenie vývoja rezistentných populácií striedať insekticídy

– často krát stačí, ak insekticídmi očistíme iba ohniská výskytu mandelinky zemiakovej alebo okraje poľa,    kde sa škodca vyskytuje najviac.