Termín výsadby zemiakov volíme v závislosti od klimatických podmienok a podľa stavu pôdy.  Záleží predovšetkým na vlhkosti pôdy, pri jej spracovaní sa nemajú tvoriť hrudky a zemiaky sa pri jej výsadbe nemajú “zamazať”.  Pôda by mala byť už prehriata a teplota pôdy pri výsadbe by nemala byť nižšia ako 8 °C.

Termín výsadby sa v jednotlivých oblastiach môže výrazne líšiť.  V kukuričnej  oblasti (Podunajská a Východoslovenká nížina) výsadba zemiakov prebieha ideálne do polovice apríla.  V repárskej oblasti (Záhorská nížina, Košická a Juhoslovenská kotlina) je ideálny termín do konca apríla, vtedy dosahujú neskoré odrody najvyššiu škrobovitosť a výnos. V zemiakárskej oblasti (Orava, Kysuce, Podtatranská a Hornádska kotlina, Nízke Beskydy) je najviac optimálny termín výsadby koncom apríla dokonca začiatok mája. V podhorských a horských oblastiach je termín sadenia posunutý na polovicu mája. Čím teplejšia oblasť tým skorší termín výsadby.

Medzerovitosť

Medzerovitosť

Tento rok sa vplyvom daždivého a chladnejšieho počasia výsadba zemiakov tento rok oneskorila o dva až tri týždne. Schádzanie v chladnej a vlhkej pôde je pomalšie a daľší vývoj závisí od kvality sadby. Nepriaznivé vlhkostné podmienky pri príprave pôdy môžu viesť  k tvrdej kruste na povrchu riadkov, ktorú niektoré zemiaky nedokážu prelomiť, čo môže viest k medzerovitosti.

Teplotný šok pri sadení a po výsadbe môže viesť k množstvu tenkých klíčkov, ktoré majú zníženu schopnosť schádzať.

Nadmerná tvorba klíčkov

Nadmerná tvorba klíčkov

VEĽMI SKORÉ ZEMIAKY

Špeciálne postavenie majú v tomto prípade veľmi skoré zemiaky, ktorých termín výsadby býva o niečo skorší ( v teplejších oblastiach už začiatok marca, v chladnejších koniec apríla, začiatok mája) a ich termín zberu je pred koncom júna. Pri predklíčených hľúzach môžeme sadiť pri teplote pôdy 6 °C.  Doporučujeme pestovanie pod fóliou ako ochranu pred mrazíkmi. Sadením skorších odrôd a teda skorším zberom sa možno vyhnuť obdobiu plesni zemiakovej a napadnutiu drôtovcom. Samotným predklíčením sadby možno skrátiť dobu vegetácie o 10 až 14 dní, čím sa umožní skorší  termín zberu, ešte pred výskytom plesne zemiakovej.
Pestovateľské doporučenie: sadíme 30 cm od seba, 60 cm medzi riadkami, v hĺbke asi 10 cm. Veľmi skoré zemiaky nemusíme sadiť tak hlboko ako neskoršie odrody.
Zber: Jún, po 10 až 12 týždňov od výsadby

SKORÉ ZEMIAKY
Vhodný termín výsadby určíme podľa klimatických podmienok, v teplejších oblastiach od začiatku apríla, pri teplote pôdy asi  8°C. Pôda nesmie byť mokrá.
Pestovateľské doporučenie: sadíme 30 cm od seba, 60 cm medzi riadkami, v hĺbke asi 12 cm. Pri výške vňaťe asi 10 cm je vhodné zemiaky okopavať a zavlažovať.
Zber: Júl – August,  asi po 14 týždňoch od výsadby

NESKORÉ ZEMIAKY
Vhodný termín výsadby určíme podľa klimatických podmienok rovnako ako u skorých zemiakov, termín výsadby môže byť posunutý v teplejších oblastiach na polovicu apríla, v severnejších okresoch až do polovice mája pri teplote pôdy asi  8°C. Pôda nesmie byť mokrá.
Pestovateľské doporučenie: sadíme 40 cm od seba, 75 cm medzi riadkami, v hĺbke 12 cm.
Zber: August, Október, 16 až 22 týždňov od výsadby.