Zemiaky majú radi kyprú, prevzdušnenú pôdu, ktorá je dobre priepustná. Ideálnym typom pôd sú piesčito hlinité pôdy s vysokým obsahom organických látok. Piesčité pôdy, ktoré nezadržujú vľhkosť sú vhodnejšie skôr pre skoré odrody, treba pri nich dbať na pravidelné zavlažovanie a hnojenie. Pokiaľ ide o kyslosť, zemiakom vyhovujú pôdy s pH medzi 4,5-7,5 , pričom ideálny rozsah je medzi 5,5-6.

V porovnaní s inými plodinami majú zemiaky v relatívne krátkom časovom období vysokú produkciu rastlinnej hmoty. Aby sa dosiahli vysoké výnosy, je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo živín počas celého biologického cyklu plodiny. Zemiaky majú zvýšené požiadavky na výživu, aby pokryli rast koreňov, výhonkov ako aj tvorbu a zväčšenie hľúz.

Od klíčenia až po začiatok tvorby hľúz

Hneď po klíčení sa výhonky a listy vyvíjajú na nadzemnej časti rastliny, zatiaľ čo korene a stolóny sa vyvíjajú v pôde, kde sa na nich vytvoria hľúzy. V tomto štádiu je hlavným cieľom vytvorenie bohatého a robustného koreňového systému, ktorý dodá rastlinke živiny a vodu a splní vysoké nároky na výživu hľúz v neskorších štádiách kultivácie. V tomto štádiu je rovnako cieľom najskorší možný rast bohatej plochy listov, ktorá umožní produkciu hojných živín, ktoré následne migrujú na stolóny a tvoria hľuzy.

Výživový stav plodiny v tomto štádiu má rozhodujúci vplyv na nástup tvorby hľúz a konečnú produkciu.

(N) – dusík stimuluje rýchly rast, zvyšuje počet listov a zvyšuje ich fotosyntetickú aktivitu. V tomto štádiu by sa malo zabrániť nadmernej dodávke dusíka, pretože vedie k nadmernému vegetatívnemu rastu, pričom sa oneskoruje nástup tvorby hľúz a znižuje produkcia.

(P) – fosfor je v  tomto období najvýznamnejšou živinou. Podporuje rast koreňového systému a vedie k skorému klíčeniu. Adekvátne zásobovanie plodín fosforom urýchľuje nástup tvorby hľúz a zvyšuje výnosy.

(K) – draslík zvyšuje rast koreňov a listov a reguluje vodnú rovnováhu vo vnútri rastliny, chráni plodiny pred chorobami a nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

(Ca / Mg) – vápnik je potrebný pre rast koreňov, listov a vyvíjajúcich sa tkanív a pomáha rastline prekonať akýkoľvek environmentálny stres. Horčík zvyšuje fotosyntézu, prispieva k produkcii uhľohydrátov a zvyšuje ich migráciu do stolónov, aby sa mohli vytvoriť hľuzy.

Od začiatku až po dokončenie tvorby hľúz

V čase začiatku tvorby hľúz, výsledky fotosyntézy na listoch migrujú na stolóny, ktorých konce sa začínajú zväčšovať.

(N) – dusík podporuje silnú fotosyntetickú aktivitu listov, ktorá je potrebná na tvorbu hľúz. Pridávaniu dusíka počas procesu tvorby hľúz by sa malo vyhnúť, pretože ho predlžuje na úkor produkcie a znižuje počet stolonov, ktoré sa vyvinú do hľúz.

(P) – fosfor ovplyvňuje tvorbu hľúz viac ako akékoľvek iné živiny. Je to kľúčový prvok, ktorý určuje počet hľúz, ktoré sa budú tvoriť a budú ďalej rásť.

(K), (Mg) – draslík a horčík zlepšujú fotosyntetickú kapacitu listov a zvyšujú produkciu uhľohydrátov, rovnako ako sa podieľajú na migrácii týchto druhov do tvarovacích hľúz.

 

Od začiatku rastu hľúz až po ich konečnú veľkosť


V tomto štádiu migrujú proteíny a sacharidy produkované v listoch, vode a množstve anorganických živín, ktoré sa už nachádzajú v rastline, ako aj tie, ktoré sa vyberú z pôdy, do hľúz a zvyšujú ich veľkosť a hmotnosť. V tomto konkrétnom štádiu majú zemiaky najvyššie nároky na živiny a vodu než v iných štádiách.

(N) – dusík významne prispieva k rastu hľúz. Podieľa sa na produkcii bielkovín, ktoré sú uložené v hľuzách, a tiež predlžuje životnosť listov, ktoré predstavujú hlavný zdroj výživy hľúz.

(P) – Počas tohto času plnenia má fosfor rozhodujúci vplyv na konečnú veľkosť hľúz. Podieľa sa na výrobe skladovacích látok v nadzemnej časti rastliny, zatiaľ čo rôzne množstvá fosforu migrujú z rastlín na hľuzy.

(Κ) – Počas fázy rastu hľúz je draslík prvkom absorbovaným najrýchlejšou rýchlosťou a v najväčších množstvách plodinou. Prispieva k produkcii uhľohydrátov v listoch a ich migrácii do hľúz. Adekvátna dodávka draslíka počas tohto obdobia je rozhodujúca pre výšku a kvalitu konečnej produkcie.

(Mg / Ca) – horčík a vápnik majú rozhodujúci vplyv na vývoj hľúz. Horčík zvyšuje fotosyntetickú aktivitu a zvyšuje migráciu uhľovodíkov do hľúz. Vápnik prispieva k správnej tvorbe hľúz, chráni ich pred prírodnými problémami a podporuje zdravý vývoj šupky.