Použitie zdravej certifikovanej sadby znižuje riziko infekcie
  • Prvým krokom k vypestovaniu zdravej BIO produkcie je výber zdravého sadiva. Zdravá, nezávadná certifikovaná sadba je základom pre dobrý výnos, uskladnenie  a pre celkovú kvalitu produkcie. Certifikovaná sadba výrazne znižuje riziko infekcie hľúz.
Výber vhodnej odrody s dobrou rezistenciou alebo skorším termínom zberu
  • Na trhu sa dnes nachádzajú odrody,ktoré boli vyšlachtené špeciálne pre účely BIO pestovania ( napríklad: JULE, LEA, ALOUETTE, MASAI). Jedná sa o odrody, ktoré sú veľmi dobre rezistentné voči chorobám ako napríklad pleseň zemiaková alebo vločkovitosť a nevyžadujú si zapojenie chemickej ochrany.
  • Ďalšiou možnosťou ako sa vyhnúť plesni zemiakovej je výber skorších odrôd, s rýchlejším vývojom hľúz, ktoré sú pripravené k zberu, v čase, kedy sa pleseň začína ešte len vyskytovať.

Predklíčenie zemiakovej sadby

  • Predklíčením možno skrátiť dobu vegetácie o 10 až 14 dní, čím sa umožní skorší  termínzberu, ešte pred výskytom plesne zemiakovej.
Výsadba zemiakov s väčším odstupom cca. 40 cm
  • Sadením zemiakov s väčšími odstupmi docielime viac vzdušnosti v poraste. Lepšia cirkulácia vzduchu, zamedzí  v mokrom období zadržiavaniu vlhkosti v poraste a  riziku výskytu plesne zemiakovej.
Používanie dobre skompostovaného maštalného hnoja
  • Uprednostnite použitie dobre skompostovaného hnoja pred čerstvým maštalným hnojom. Dobre kompostovaný hnoj je na rozdiel od čerstvého hnoja už zbavený patogénov, vďaka tepeľným procesom, ktoré prebehli v rámci kompostovacieho procesu. Kompostovaný hnoj obsahuje v porovnaní s čerstvým hnojom nižšie dávky dusíka. Predávkovanie dusíkom  pri príliš veľkých dávkach čerstvého hnoja spomaľuje proces dozrievania hľúz a môže spôsobiť popraskanie hľúz. Praskliny sa stávajú vstupnou bránou pre škodcov a druhotné patogény, ktoré prenikajú až do dužiny hľúz. Skompostovaný hnoj je výborným zdrojom  magnézia a draslíka.
Odstránenie porastu napadnutých nadzemných častí.
  • V prípade, že pleseň napadla porast, napadnuté nadzemné časti odstránime aby sme zabránili prenosu na hľúzy alebo zapojíme ochnranné prípravky na bio báze.