AGROTECHNIKA SADBY ZEMIAKOV

1. Jesenná príprava pôdy
– výber plochy na výsadbu zemiakov, aby bolo dodržané striedanie plodín
– rozhodenie maštalného hnoja 50 – 70 kg / 10 m2
( prípadne použijeme umelé hnojivo superfosfát 0,5 kg / 10 m2 , draselnú soľ 0,15 – 0,22 kg / m2)
– vápnenie robíme na kyslých pôdach zásadne na jeseň.

2. Jarná príprava pôdy
 – do pripravených riadkov rozhodíme NPK 12-18-6 v dávke 0,30 – 0,35 kg / 10 m2
– asi 10 – 14 dní po výsadbe rozhodíme liadok amonný 27% v dávke 0,25 kg / 10 m2


3. Ošetrenie zemiakov
– pred kvitnutím môžeme prihnojovať listy rastlín herbavitalom v dávke 0,02 l / 100 m2
 – toto ošetrenie môžeme vykonať spolu s postrekom proti plesni zemiakovej.