Obyčajná chrastavitosť

Aktinomycetová obyčajná chrastavitosť je bežne sa vyskytujúca choroba zemiakov. Chrastavitosť zemiakov je spôsobená patogénom Streptomyces scabies, ktorý výrazne zhoršuje kvalitu hľúz. Poškodzuje ich vzhľad, znižuje ich predajnosť a pri spracovaní sa zvyšuje množstvo odpadu.

 

Pri silnom napadnutí chrastavitosťou, predovšetkým jej hlbokou formou, sa zhoršuje skladovateľnosť hľúz a sekundárne sa môžu pridružiť aj iné choroby, napríklad mäkká hniloba hľúz spôsobená baktériami. Primárnym zdrojom infekcie je pôda, nakoľko patogén chrastavitosti žije voľne v pôde. Patogén sa rozmnožuje spórami, ktoré prežívajú v suchých podmienkach v pôde, preniká do hľúz cez prieduchy, ale nepreniká obyčajne hlbšie do dužiny hľúz.

 

Príznaky napadnutia sa prejavia na povrchu zemiakov rôzne veľkými chrastami na šupke hľúz. Tieto korkovité chrasty sa v priebehu vegetácie postupne zväčšujú. V závislosti od pôdnych podmienok môže byť hlboká, vyvýšená alebo plochá. Zvlášť škodlivá je hlboká chrastavitosť, nakoľko postihuje hľuzy do hĺbky. Chrastavitosť spôsobuje, že zemiaky sú prakticky nepredajné, takto postihnuté zemiaky sa môžu použiť len na priemyselné alebo kŕmne účely

Predovšetkým alkalické pôdy sú vhodné pre patogén, ale niektoré druhy naopak prežívajú lepšie na kyslých pôdach. Patogén sa vyskytuje hlavne v teplých pôdach, darí sa mu v suchých a horúcich podmienkach. Hlavne piesočnaté pôdy s pH nad 7 sú vhodné pre patogén. Hnojenie čerstvým maštaľným hnojom, vápnenie pôdy priamo pod zemiakmi a sucho v čase tvorby hľúz zvyšujú náchylnosť zemiakov na chrastavitosť

Ochrana proti chrastavitosti chemickou cestou zatiaľ nie je veľmi účinná. Z chemických prípravkov na totálnu pôdnu dezinfekciu treba spomenúť Nemasol a Basamid., ktoré redukujú zástupcov Streptomyces a ostatné Aktinomycéty.

Primárnou ochranou proti chrastavitosti je vhodne zvolená odroda zemiakov a používanie odrôd nenáchylných na chrastavitosť. Neexistuje však odroda, pri ktorej by sa náchylnosť na chrastavitosť dala absolútne vylúčiť. Niektoré odrody sú však napádané veľmi málo a to aj v podmienkach vhodných pre infekciu.

Formou ochrany voči chrastavitosti je tiež vytvorenie podmienok, v ktorých sa patogénu nedarí. Hnojíme rozloženým hnojom alebo kompostom, pod zemiakmi pôdu nevápnime, z priemyselných hnojív používame superfosfát, síran amónny, síran draselný a v suchých obdobiach hlavne v období tvorby hľúz zavlažujeme.